top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2021年12月31日

小編喺2021年基本上只係做左兩件事:生小朋友and唔好比晴善舍執笠 因為生完小朋友又未請到工人姐姐,整整半年小編都停左Google廣告,個案都係以熟客為主,生意是半停頓狀態

2022年小編唔敢講會變好,或者其實心知會變得更差。留喺度,就要開始努力「適應」生活。不過適應唔等於要慣,適應亦唔等於冇立場。對於2021既退步,小編只係好心痛。原本用好多年建立好既野,一下子可以冇晒。最心痛係好多人仍然覺得冇問題。不過活喺語言藝術底下,其實係比清醒既人幸福。

2022年,可能唔可以再發表太多個人感受,就俾小編係2021年最後一日發吓牢騷吧~

願大家平安~

請繼續支持晴善舍,唔係小編冇錢開飯

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page