top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2020年10月27日

上年年尾抽籤抽到曾咀靈灰安置所的客人,大部份在前陣子已經安左灰。今日,最後一位客人都安排安灰了。

訪問時或者講座時,小編常常都會講,我地既責任,並吾單止做「殯儀」或者係喪禮既服務。其實我哋嘅職責係直到先人安葬,先為之完成一個個案。

每一次安灰,小編都好大感觸。見到有啲家庭,抽咗幾次都抽唔到,等咗幾年,終於抽到位。幾年之後再見返佢哋同佢哋辦理安灰事宜,先人終於可以上到位,見到家屬終於放下心頭大石,小編都放下心頭大石,感覺這個個案真正要完結了。

有時見到客人幾年都抽唔到骨灰位,其實小編同樣心急如焚,好希望各先人可以快啲有容身之所,能夠得到真正嘅安息。

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page