top of page
Search
  • Writer's picturepeacefulhomehk

2017年10月30日

Updated: May 29, 2019

剛剛接受完浸會大學社會政策學系既同學訪問。 內容有關我地社企既理念同營運方面既問題。 雖然我係受訪問嗰位,但係比人問問題,自己答完,都好似再一次提醒自己建立呢間社企時既初衷。 每次籍著唔同既訪問,都會inspire到自己好多野,好似有人再提提自己"好快d做野喇,唔好又偷懶喇!"😂😂😂

感謝呢幾位年青人,我又上左一課了~


2 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page